Pligttekst Magnesia medic l Maveguiden.dk
Pligttekst for Magnesia medic

Pligttekst for Magnesia medic (magnesiumhydroxid)

Pligttekst

Magnesia medic (Magnesiumoxid, let 500 mg som magnesiumhydroxid)

Indikation: Gastritis acida. Ulcus duodeni og ulcus ventriculi. Esophagitis. Obstipation. Dosering: Voksne: Antacidum: 1-2 tabletter efter behov. Aktivt ulcus: 2-3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid. Obstipation: 2-3 tabletter efter behov. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 200 mikromol/l, risiko for magnesiumforgiftning). Overfølsomhed over for magnesiumhydroxid, magnesiumoxid eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Advarsler og forsigtighedsregler: Ved behandling af ventrikelulcus bør malignitet være udelukket. Langvarig brug kan føre til forstyrrelser i calcium-/phosphatbalancen. Calcitriol, quinoloner, chloroquin, tetracykliner og mycophenolatmofetril bør ikke anvendes samtidig med Magnesia medic. Heller ikke selv om doseringstidspunkterne adskilles tydeligt. Anden samtidig medikamentel behandling: Digoxin, penicillamin, sotalol, imidazolderivater, allopurinol og bisphosphonater skal, hvis de anvendes amtidig med Magnesia medic administreres med et tidsinterval på minimum 2 timer. Interaktioner: Bør ikke anvendes sammen med: Calcitrol, Quinoloner (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin), tetracykliner, chloroquin, mycophenolatmofetil (immunsuppresivum), estramustin eller disulfiram. Antacida bør ikke gives sammen med enteropræparater, da der herved kan ske brud på enterodrageringen som følge af en lokal forhøjet pH-værdi. Samtidig anvendelse af følgende præparater medfører forholdsregler/dosisjusteringer: digoxin, flecainid, sotalol, imidazolderivater (intraconazol, ketoconazol), penicillamin, allopurinol, acetylsalicylsyre, bisphosphonater (alendronat, etidronat), litium, pseudoephedrin og diflunisal. Antacida hæmmer absorptionen af jern, som bør indgives med et tidsinterval i forhold til disse på mindst 1,5 timer. Graviditet og amning: Magnesiumoxid kan anvendes til gravide og i ammeperioden. Bivirkninger: 1-5% af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger, hyppigst gastrointestinale gener. Endokrine lidelser: ikke almindelige: hos patienter med nyreinsufficines kan der forekomme hypermagnesæmi, der kan være meget toksisk. Lidelser i det centrale og perifere nervesystem: almindelige: hovedpine. Gastrointestinale lidelser: almindelige: Diaré, flatulens, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkasning. Overdosering: Symptomer: Ved uræmi kan optræde kurarelignende symptomer som kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, depression af centralnervesystemet og åndedrætsorganer, muskelsvaghed, hypotension, bradykardi og hjertestop, hyporeflexi og paralysis. Behandling: Behandling af overdosis er symptomatisk. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakning og priser: 40 stk., ikke fast pris; 100 stk., ikke fast pris; 200 stk., ikke fast pris. 

Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød.
Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk

Brevkasse

I vores brevkasse kan du se, hvad vores ekspert i afføringsproblemer har fået af spørgsmål omkring irriteret tyktarm.

Til brevkassen

Du forlader Allergiguiden.dk

Ved at klikke på "Fortsæt" nedenfor, forlader du dette Mylan-tilknyttede websted for at komme frem på et tredjepartswebsted, der udelukkende er ansvarligt for dets indhold.