Produktinformation for Balancid® Novum | maveguiden.dk
Pligttekst for Balancid® Novum

Pligttekst til offentligheden

Balancid® Novum (calciumcarbonat 449 mg + magnesiumhydroxid 104 mg) tyggetabletter

Virkning: Balancid Novum bruges mod for meget mavesyre, sår i tolvfingertarmen, mavesår og sure opstød. Dosering: Voksne: 1-2 tyggetabletter tygges omhyggeligt ved behov efter et måltid. Ved mavesår kan der anvendes 1-3 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sovetid. Tabletter tygges grundigt, og det er ikke nødvendigt at skylle efter med vand. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes uden ordination fra lægen ved nedsat nyrefunktion eller ved arvelig fructoseintolerans. Balancid Novum indeholder 94,1 mg sorbitol pr. tablet. Længere tids brug kan forstyrre kalk- og fosfatbalancen. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af smertestillende medicin eller gigtmedicin sammen med Balancid Novum. Interaktioner: Kan påvirke optagelsen og effekten af andre lægemidler. Spørg lægen eller på apoteket hvis du bruger andre lægemidler. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Forstoppelse eller diarré. Sjælden: Svær og alvorlig tilstoppelse af tarmen ved brug af meget høje doser. Ikke kendt frekvens: Mavesmerter. Meget sjælden: Alvorlige bivirkninger kan forekomme hos personer med nedsat nyrefunktion.Ikke kendt frekvens: Mavesmerter.

Læs grundigt oplysningerne i indlægssedlen inden brug af dette lægemiddel.

Pakningsstørrelser: 30 og 100 stk. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Viatris ApS. Produktinformationen er baseret på seneste godkendte produktresumé dateret oktober 2021.


Opdateret 01-03-2021

mIcon_thumbup

Gode råd mod halsbrand

Undgå halsbrand at skære ned på syredannende fødevarer f.eks. kaffe.

Læs mere

viatris_logo

Du forlader Allergiguiden.dk

Ved at klikke på "Fortsæt" nedenfor, forlader du dette Viatris-tilknyttede websted for at komme frem på et tredjepartswebsted, der udelukkende er ansvarligt for dets indhold.