Pligttekst for Medilax® | maveguiden.dk
Pligttekst for Medilax®

Pligttekst for Medilax® (laktulose)

Medilax® (laktulose)

Indikation: Tarmregulerende ved kronisk obstipation. Dosering: Børn under 5 måneder: 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14 år: 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Opløsningen gives til barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger. Voksne og børn over 14 år: begyndelsesdosis 15-30 ml daglig. Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage, kan dosis fordobles. Dosis er individuel og bør justeres til halvfast afføring opnås. Kan tages uafhængigt af måltiderne. Kontraindikationer: Gastrointestinal obstruktion. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis. Galactoseintrolerans. Overfølsomhed over for det aktive stof. Advarsler og forsigtighedsregler: Bør ikke indtages dagligt over længere perioder, da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Høje doser (100-150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Bør ikke anvendes til patienter med fructoseintolerans, galactoseintolerans/galactosæmi, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktioner: Kan forstærke hypokaliæmi induceret af andre farmaka (f.eks. diuretika, kortikosteroider og amphotericin B). Kan forstærke virkningen af digoxin pga. hypokaliæmi. Graviditet og amning: Kan anvendes Bivirkninger: Ved obstipation optræder forbigående flatulens og/eller meteorisme hos ca. 15 % af patienterne. Ved langtidsanvendelse i en dosering, som fører til vedvarende tynd afføring, kan forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen ses. Gastrointestinale lidelser: Meget almindelig: initialt ses lette abdominale smerter, meteorisme og flatulens på grund af luftudvikling i tarmkanalen. Almindelige: Kvalme, opkastning og diaré ved høje doser. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakning og priser: 100 ml; ikke fast pris. 250 ml; ikke fast pris. 500 ml; ikke fast pris. 1000 ml; ikke fast pris.

Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød.
Læs mere på min.medicin.dk og indlaegssedler.dk

Du forlader Allergiguiden.dk

Ved at klikke på "Fortsæt" nedenfor, forlader du dette Mylan-tilknyttede websted for at komme frem på et tredjepartswebsted, der udelukkende er ansvarligt for dets indhold.