Pligttekst for Glyoktyl klysma l Maveguiden.dk
Pligttekst for Glyoktyl®

Pligttekst for Glyoktyl® (docusatnatrium/glycerol)

Glyoktyl medic (docusatnatrium + glycerol 85%)
Indikation: Obstipation. Tarmtømning før operation. Proktoskop. Røntgenundersøgelse. Dosering: Voksne og børn: 7,5 ml (1 sprøjte) ad gangen. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Intestinal obstruktion. Udiagnostiserede abdominale smerter. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Advarsler og forsigtighedsregler: Bør kun anvendes i kortere tid. Længere tids brug kan medføre elektrolytforstyrrelser og skader på tarmslimhinden. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Forsigtighed udvises ved hæmorroider eller analfissurer. Generelt frarådes brugen af rektale opløsninger ved blødning eller inflammation i interstinalkanalen. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), som kan give allergiske reaktioner. Interaktioner: Dosisreduktion af antrakinon-holdige laksantia bør overvejes. Graviditet og amning: Rektalvæske kan anvendes til gravide, men på grund af risiko for øget uterustonus bør andre midler foretrækkes. Kan anvendes i forbindlse med fødsel. Rektalvæsken kan anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: For dette præparat foreligger ikke klinisk dokumentation, der kan tjene som grundlag for vurdering af bivirkningsfrekvensen. Lidelser i immunsystemet: meget sjælden: nældefeber, anafylaktiske reaktioner. Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser: frekvens ukendt: elektrolyttab. Gastrointestinale lidelser: frekvens ukendt: irritation af rektalslimhinden (glycerol). Smerter og blødning fra rektalslimhinden (natriumdioctylsulfosuccinat). Abdominalsmerter. Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationsstedet: frekvens ukendt: utilpashed. Overdosering: Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges om individuelt tilskud. Pakning og priser: 1 stk., ikke fast pris; 4 stk., ikke fast pris; 15 stk., ikke fast pris; 100 stk., ikke fast pris. 

Teksten er forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresume, som kan rekvireres hos Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød eller ses på www.produktresume.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød. 

Du forlader Allergiguiden.dk

Ved at klikke på "Fortsæt" nedenfor, forlader du dette Mylan-tilknyttede websted for at komme frem på et tredjepartswebsted, der udelukkende er ansvarligt for dets indhold.